I motsats till vad många tror är Lorem Ipsum inte bara slumpmässig text. Den har rötter i en klassisk latinsk litteratur från 45 f.Kr., vilket gör den över 2000 år gammal. Richard McClintock, en latinprofessor vid Hampden-Sydney College i Virginia, slog upp ett av de mer obskyra latinska orden, consectetur, från en Lorem Ipsum-passage, och gick igenom ordets citat i klassisk litteratur, upptäckte den tveklösa källan. Lorem Ipsum kommer från avsnitt 1.10.32 och 1.10.33 i ”de Finibus Bonorum et Malorum” (The Extremes of Good and Evil) av Cicero, skriven 45 f.Kr. Denna bok är en avhandling om etisk teori, mycket populär under renässansen. Den första raden i Lorem Ipsum, ”Lorem ipsum dolor sit amet ..”, kommer från en rad i avsnitt 1.10.32.
HANDLA OM